Kiezen voor ETHIQUABLE betekent een engagement voor het behoud en de ontwikkeling van boerenlandbouw met authentieke en burgelijke dimensies.

Wat betekent boerenlandbouw ?

Eerst en vooral gaat het om familiale landbouw die op kleine percelen (0,5 à 3 ha) beoefend wordt. Bijgevolg maakt boerenlandbouw geen gebruik van plantages. Meestal groeien er voedingsgewassen die zowel voor de voeding van het gezin als voor de lokale markt bestemd zijn. Daarnaast zijn er ook meer winstgevende culturen zoals koffie en cacao. De landbouwtechnieken zijn weinig gemechaniseerd en steunen op traditionene know-how. Vanzelfsprekend is deze landbouw milieuvriendelijk, in die zin dat de erosierisico's en de verarming van de grond beperkt blijft. Die activiteiten bieden ook werkgelegenheid aan de lokale bevolking.

600 miljoen ondervoede mensen zijn boeren die niet in staat zijn hun eigen gezinnen te voeden!

Gezien de geografisch afgezonderde gebieden en het lage productiepeil zijn de kleine producenten afhankelijk van tussenpersonen, prijsveranderingen en woekerkredieten, met als gevolg dat hun inkomsten via de verkoop van gewassen veel lager zijn dan hun productiekosten. Daarom kunnen ze veelal niet voldoen aan hun elementaire behoeften zoals degelijke huisvesting of onderwijs. Velen onder hen denken er dus aan naar de grote steden te verhuizen om een oplossing voor hun problemen te vinden...

De boerenlandbouw = het meest levensvatbare model van ontwikkeling !

Door zich in coöperatieve verenigingen te organiseren slagen de boeren soelaas te bieden voor een aantal moeilijkheden: verhoging van de verzamelde volumes, mutualisering van de productie- en/of transformatiemiddelen, versterking van de onderhandelingsbekwaamheid.

ETHIQUABLE steunt de boerenlandbouw en draagt bij tot de lokale duurzame ontwikkeling.

ETHIQUABLE bepaalt en onderhandelt samen met de producenten de gegarandeerde minimumprijs, die altijd hoger ligt dan de marktprijzen. Dit stelt de producenten in staat hun productiekosten te dekken. Bovendien krijgt de producent een ontwikkelingspremie die hij aan maatschappelijke (of ander) projecten kan besteden..
Als actor in de rechtvaardige handel heeft ETHIQUABLE tot doel de boerenlandbouw te steunen, aangezien die een pertinent ontwikkelingsmodel vertegenwoordigt die aan de economische, sociale en ecologische behoeften van de producenten beantwoordt. De boerenlandbouw zorgt voor een gediversifieerde kwaliteitsproductie, creërt werkgelegenheid in rurale gebieden en staat borg voor een duurzame behandeling van de natuurlijke rijkdommen.

Redenen genoeg dus om voor ETHIQUABLE te kiezen!

 

 

 

Agriculture biologique - EUROPA Label    Membre de la Fédération belge de commerce équitable  Elue meilleure entreprise du commerce équitable