Onze coöperatieve vennootschap is vastberaden zich te engageren voor de beperking van de impact van onze activiteit op het leefmilieu en de ecologische afdruk van onze producten te reduceren. Hier volgen de concrete resultaten van dit engagement

De ecologische afdruk van onze producten reduceren

De ontleding van de levenscyclus van onze producten, met name vanaf de productie van de constituerende materialen tot en met het recycleren ervan, heeft drie belangrijkste  invloeden op het milieu naar voren gebracht:

1. de vervaardiging van het product en van de verpakking (verpakkingen vertegenwoordigen 23 à 28% van de impact op het milieu)
2. vervoer
3. het levenseinde van het product, o.a. de vernietiging of de recyclering van de verpakkingen.

Onze acties, onze resultaten

1. Begeleiding van de producenten om over te schakelen naar biologische landbouw

We blijven trouw aan onze hoofdbekommernis: fair trade. In onze ogen mag het bio-principe geen selectie criterium zijn en ook geen obstakel tot de toegang tot de fair trade. We hebben duurzame partnerschappen afgesloten met producentenverenigingen. De bedoeling is dus in geen geval van partner te veranderen omdat ze geen bio-certificatie bezitten, maar we willen ze integendeel steunen opdat ze deze certificatie zouden behalen:

 • een financiële steun om transitie bio-culturen tegen een bio-prijs te kopen. Concreet gezien betekent dit dat ETHIQUABLE een bio-prijs betaald voor grondstoffen die nog niet gecertificeerd waren..
 • een technische steun onder verscheidene vormen: de tussenkomst van ETHIQUABLE-landbouwkundigen of een partnerschap met landbouwkundige ngo's zoals AVSF in Ecuador (quinoa en cacao) en Peru (chips) of ook INADES Formation in Ivoorkust (cashewnoot).

Tegenwoordig worden 80% van de ETHIQUABLE-producten biologisch gecertificeerd. Eind 2012 zou ons volledig gamma fair trade en bio gecertificeerd moeten zijn.

2. Optimalisering van het vervoer

 • verbetering van de ladingscoefficienten van containers of vrachtwagens. Voorbeeld: we hebben het gewicht van de goederen in containers verdubbeld voor de suiker uit Peru (van 8 tot 16 ton) door de lading beter te schikken (van verticaal naar horizontaal). We gebruiken halve palletten voor "kleine" bestellingen...
 • intensiever gebruik van de minst schadelijke vervoermiddelen. Voor het internationaal verkeer worden de goederen uitsluitend per schip vervoerd. Voor het nationaal verkeer geven we voorkeur aan het treinvervoer.
   

3. Verbetering van de verpakkingen

 • vermindering van de verpakking en van de over-verpakking:

-afschaffing van de plastiek over-verpakking en van de metaal haak voor de theezakjes
-afschaffing van aluminium in koffiepakjes (in uitvoering). 
-lanceren van een familieverpakking (koffiepak 500gr).

 • gebruik van ecologische materialen : onze keuze ging naar:

-karton uit gerecycleerde vezels voor onze kartonnendozen

-papier met het FSC-label voor onze etiketten

-afdruk met plantaardige inkt

-niet-gechloreerd karton voor de leveringspaketten

-Tetra Pak verpakking voor de vruchtensappen...

Eerlijkheid & milieu: geen gemakkelijk evenwicht

Onze opvatting van een veeleisende eerlijke handel zet er ons toe de grootste meerwaarden in het Zuiden te creëren: daarom worden veel van onze producten volledig door lokale producentenorganisaties vervaardigd (verpakking inbegrepen). Al zijn de landbouwmethodes over het algemeen weinig schadelijk, de verwerking en de conditionering van de producten ter plaatse kunnen hogere, milieuverbonden kosten met zich meebrengen. In dit opzicht geven we steeds meer de voorkeur aan het menselijke en bevorderen we de geleidelijke verbetering van de ecologische praktijken van deze partners.


De ecologische impact van onze activiteiten beperken

We hebben een systeem op touw gezet, dat onze impact op het milieu kan optimaliseren.

Een paar voorbeelden van onze actie :

 • het minimaal gebruik van papieren documenten (bestelbonnen)
 • veralgemening van selectieve afvalsortering in onze kantoren
 • De keuze van minimaal vervuilende voertuigen voor het vervoer.

Ons volgend project betreft de iso 26000 certificatie

 

Agriculture biologique - EUROPA Label    Membre de la Fédération belge de commerce équitable  Elue meilleure entreprise du commerce équitable