Pindakaas uit Nicaragua

Lichtjes knapperig

Uw impact :

  • economisch : eerlijk prijs voor meer dan 3000 producenten in Nicaragua
  • sociaal : de coöperatieve DEL CAMPO heeft een spaar- en kredietkas opgericht
  • milieu : ondersteuning van ecologische landbouwtechnieken
  • grondgebied : heropleving van een afgelegen regio, vroeger bekend als de voedselschuur van het land

Deze pindakaas is afkomstig uit eerlijke handel.

Zoek dit product

Agriculture biologique - EUROPA Label    Membre de la Fédération belge de commerce équitable  Elue meilleure entreprise du commerce équitable