Maïs uit Cuzco

Geroosterd en gezouten

Tussen Machu Pichu en Cuzco strekt zich de Heilige Vallei van de Inca's uit. Hier werden enkele oude maïssoorten in stand gehouden. Dankzij fair trade en samen met 40 boerenfamilies van de coöperatieve ARPAC kunnen we deze Reusachtige Maïs uit Cuzco beschermen. De coöperatieve verkoopt deze maïs reeds op de lokale markt van Cuzco. De coöperatieve behoudt haar zelfstandigheid en autonomie door de maïs ter plaatse te roosteren en te zouten en nadien rechtstreeks te exporteren.

Bestaat uit 2 varieteiten: Extra grote maïs en gekleurde maïs.

Met biologische zonnebloemolïe

Zoek dit product

Agriculture biologique - EUROPA Label    Membre de la Fédération belge de commerce équitable  Elue meilleure entreprise du commerce équitable