ETHIQUABLE staat voor engagement, verder dan de vereisten van de labels!

ETHIQUABLE-producten dragen de labels van fairtrade en biologische landbouw.

Label ECOCERT du commerce équitableLabel Max Havelaar du commerce équitableLogo européen de l'agriculture biologiqueLabel français de l'agriculture biologique

Het zijn dus producten die de strengste regels respecteren inzake duurzame ontwikkeling.

ETHIQUABLE gaat zelfs verder, zowel door haar actie in het Zuiden als hier in het Noorden. Een paar voorbeelden:

  • Zoals haar partners in het Zuiden heeft ETHIQUABLE een coöperatieve vereniging gevormd met maatschappelijke doeleinden omdat deze structuur  arbeid terug centraal plaatst in het bedrijf. Hierdoor kunnen de werknemers het grootste deel van het kapitaal bezitten en hun zegje hebben in de strategische beslissingen die worden genomen. Meer weten over onze coöperatieve vereniging.

  • Naast de gegarandeerde minimumprijs en de fair trade premie investeert ETHIQUABLE 15 % van haar winsten terug in lokale ontwikkelingsprojecten van haar coöperatieve partnerverenigingen. Dankzij de kwaliteit van haar producten betaalt ETHIQUABLE een prijs die vaak hoger is dan de gegarandeerde minimumprijs van fair trade. Meer weten over het werk van ETHIQUABLE met de producentencoöperatieven.

  • ETHIQUABLE steunt het model van de boerenlandbouw omdat die de beste ontwikkelingsmethode is voor de producenten. Meer weten over het model van de boerenlandbouw.
  • ETHIQUABLE engageert zich haar distributiemarges te beperken om haar producten toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Onze prijzen zijn een nauwkeurige weergave van een rechtvaardige vergoeding voor de arbeid die nodig was om die producten op de markt te brengen. ETHIQUABLE  heeft 25% marge voor de steun aan de producenten, de kwaliteitscontrole en de commercialisering. Het overige deel van de kostprijs bestaat uit marge voor de verkooppunten, het vervoer, de BTW en de labeliseringskosten.
  • ETHIQUABLE geeft maximale steun om producten ter plaatse te verwerken en om zodoende zoveel mogelijk meerwaarde te creeëren in het Zuiden. Onze confituren, aardappel- en bananenchips en infusies zijn daar een mooi voorbeeld van: het volledige productieproces is in handen van lokale coöperatieven.

  • In het Noorden geeft ETHIQUABLE de voorkeur aan samenwerking met lokale partners van de sociale economie (b.v.: bedrijven die gespecialiseerd zijn in het produceren van promotiemateriaal of de verpakking van producten).
  •  De werking van ETHIQUABLE is een continue proces met als bedoeling onze ecologische afdruk zoveel mogelijk te beperken. Meer weten over onze milieuvriendelijke opvattingen

Genoeg redenen dus om voor ETHIQUABLE te kiezen!

Agriculture biologique - EUROPA Label    Membre de la Fédération belge de commerce équitable  Elue meilleure entreprise du commerce équitable