De werkzaamheden gaan goed vooruit. De aannemers zijn bezig met  het bouwen van de keermuren, waardoor we een gebouw op twee niveau's kunnen zetten.  Vanaf juni zal de structuur van de gebouwen opgetrokken worden.

22 april-30 april: Aanleg funderingen

23 maart-7april: aanvang van de werken en nivelleringen

Beschrijving en ambitie van het project

Het project heet "Korte Keten Fabriek". Dit wordt een activiteitenzone gespecialiseerd in de verwerking en distributie van artisanale voedingsmiddelen met de nadruk op korteketen en eerlijke handel.  Dit project ligt op een terrein van 80 are op een industriezone in de provincie Namen, Rue de l'Economie te Suarlée.

Dit is het verhaal van 5 partners:  ETHIQUABLE, Papilles Ravies, le Petit Abattoir Coopératif, la Légumerie de la Fabrique Circuit Court en la Bocalerie de la Fabrique Circuit Court. Wat wij gemeenschappelijk hebben: wij delen dezelfde waarden wat betreft kleinschalige boerenlandbouw. Ons project: Samen onze ateliers bouwen om voeding te produceren, verwerken en stockeren. Ons idee: delen van personeel, ruimtes en infrastructuur om zo de de investeringen en het gebruik van de ruimtes te optimaliseren. Wij zullen onze stockage ruimte verdubbelen. De bedrijfssite zal operationeel zijn eind 2020.

Bovenaanzicht van het volledige project

 


 

 

Agriculture biologique - EUROPA Label    Membre de la Fédération belge de commerce équitable  Elue meilleure entreprise du commerce équitable