De taken van ETHIQUABLE


ETHIQUABLE is een gespecialiseerde coöperatieve vennootschap die bekend staat voor hoogwaardige kwalitatieve producten en haar concrete ervaring op het gebied van bio- en eerlijke handel.

Onze taken zijn:

Producten ontwerpen in nauwe samenwerking met onze partners, nl. de producenten in het Zuiden

Elaboration de nouveaux arômes de caféETHIQUABLE werkt samen met coöperatieve verenigingen van kleine producenten die werken met respect voor de traditionele boerenlandbouw. Tegenwoordig ondersteunen we 48 producentenverenigingen uit 48 landen (26 in Latijns-Amerika, 12 in Africa en 10 in Azië). 40.000 producenten hebben een direct voordeel dankzij de samenwerking met ETHIQUABLE, dankzij de eerlijk betaalde prijs.

 

 

Producenten ondersteunen in de verwerking van de producten met als doelstelling een grotere toegevoegde waarde

Transformation de la canne à sucre en sucre completETHIQUABLE geeft voorkeur aan de eindverwerking van de producten in de landen in het Zuiden. Op deze wijze komt de meerwaarde de producenten toe en draagt die ook bij tot een grotere ontwikkeling van hun activiteiten.

 

Verdelen en commercialiseren in de Benelux

Notre centre de distribution pour le BENELUX à LiègeVanuit onze opslagplaats in Luik worden onze producten naar de verkooppunten en de verbruikers vervoerd. De centrale ligging van onze opslagplaats in de Benelux  stelt ons in staat onze klanten binnen te 48 werkuren te bedienen. Wij bieden een oplossing voor al de behoeften van oze klanten.
  


Om uit te munten in ons vak nemen we veeleisende handelsregels in acht:

We hebben directe en duurzame verhoudingen met onze producentenverenigingen.

Ons werk met onze partners geschiedt ter plaatse en is steeds een lange termijn relatie. Dit is absoluut noodzakelijk om de verschillende werkelijkheden te begrijpen en gepaste oplossingen voor te stellen om de producenten te begeleiden en met hen samen te werken. Personeelsleden van ETHIQUABLE zijn permantent aanwezig in het Zuiden om- samen met gespecialiseerde ngo's- de producenten in hun ontwikkeling te begeleiden.

We financieren op voorhand de oogsten van de coöperatieve verenigingen

Plantation du théDit betekent dat ETHIQUABLE (gedeeltelijk althans) de productie van haar partners op voorhand betaalt. En dit tegen een juiste en redelijke prijs. Zo hebben de producenten de verzekering dat hun oogst verkocht zal worden tegen een tarief dat niet alleen hun productiekosten dekt, maar die hen ook in staat stelt degelijk te leven (o.a. toegang op onderwijs en gezondheidszorgen). Gezien onze kwaliteitseisen, betalen we de oogsten tegen prijzen die vaak hoger zijn dan de door Max Havelaar gegarandeerde prijzen. De voorfinanciering stelt de producenten in staat zowel zaden als werktuig te kopen nodig voor de cultivatie van gewassen. Zo moeten ze zich niet onnodig in de schulden werken en lenen tegen woekerrentes.

We bezorgen onze coöperatieve verenigingen meer dan een technische en financiële steun

Installation pour dépulper le caféDe door ETHIQUABLE veschafte hulp is niet uitsluitend van technische aard. We steunen onze coöperatieve verenigingen in hun structurering. We leiden ze op om technieken te hanteren die hun produciviteit en de kwaliteit van hun producten nog kunnen verbeteren. We brengen ze in contact met andere partners opdat ze nieuwe afzetmogelijkheden zou vinden. We ondersteunen zowel hun onderzoek als hun ontwikkeling. 

 

Agriculture biologique - EUROPA Label    Membre de la Fédération belge de commerce équitable  Elue meilleure entreprise du commerce équitable