Hier staan wij voor

Wij ondersteunen

agro-bosbouw en agro-ecologie

Door de ontwikkeling van agro-bosbouw en agro-ecologische praktijken voor te financieren, kunnen we biologische boerenlandbouw ondersteunen. Dankzij dit model garanderen we, tegen de stroom van de geglobaliseerde economie in, de teelt in kleine streken die in handen kunnen blijven van producenten en hun gezinnen. Zo worden hun economische en sociale groei verbeterd (eerlijke vergoeding, economische toekomst voor jongeren).

Wij kiezen

een sterk coöperatief model

We willen ongelijkheid verminderen en kiezen daarom voor een sterk coöperatief model waarin de producenten onze partners zijn. We delen onze kennis en expertise. Ons doel is om hun knowhow te ontwikkelen en de sectoren minder afhankelijk te maken. Onze coöperatieve keuzes worden gedreven door een behoefte aan rechtvaardigheid. We vinden dit terug binnen onze structuren, georganiseerd als een coöperatie en erkend door verschillende labels.

Wij steunen

duurzaam beheer van de natuur en behoud van biodiversiteit

Om deel uit te maken van de ecologische transitie ondersteunen we landbouw die weinig gemechaniseerd is en gebaseerd is op traditionele knowhow. Op deze manier kunnen het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en het behoud van de biodiversiteit gegarandeerd worden. Naast het begeleiden van producenten in de richting van biologische landbouw, optimaliseren we ook de ecologische voetafdruk van ons transport en onze verpakkingen.