Hier streven we naar

ODD 12 Verantwoorde consumptie en productie

WIJ STEUNEN

boeren- en biologische landbouw-organisaties met sterke coöperatieve keuzes

De eerlijke handel waar wij ons zo voor inzetten zorgt voor een lonend prijssysteem en een sterke economische impact. Het inkomen en de levenskwaliteit van producentengezinnen verbetert en de coöperaties krijgen zo de capaciteit om te investeren en te handelen ten gunste van de ontwikkeling van hun gemeenschap.

Op middellange termijn zetten de partnercoöperaties in op kwaliteit, het promoten van de specificiteit van hun producten of het investeren in machines en gereedschap voor de verwerking van de producten. Op deze manier kunnen de partnercoöperaties de toegevoegde waarde vergroten.

WIJ BRENGEN IN BALANS

Doordat streken zich ontwikkelen en producenten weer een stem krijgen, komt de macht binnen de sectoren weer beter in evenwicht.

Producentenorganisaties winnen aan macht binnen de commerciële sectoren dankzij versterkte professionele capaciteiten, productexpertise, goede voorstellen en innovatie.
Er wordt nu rekening gehouden met de belangen en visie van kleine producenten en eerlijke handel door besluitvormers (staat, lokale overheden, enz.) en door de samenleving in het algemeen. Dit resultaat is met name behaald via sterkere nationale netwerken voor eerlijke handel, uitwisselingen tussen producenten of ondersteuning van certificeringssystemen beheerd of mede beheerd door producenten.

ODD 10 Verminderen van ongelijkheid
ODD 13 Actie om klimaatverandering tegen te gaan

Wij begeleiden

de ecologische transitie, door agro-bosbouw en agro-ecologische praktijken die het leven respecteren, te ondersteunen en aan te moedigen

We helpen bij het uitvinden van het economische systeem van morgen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Dit systeem heeft de laagst mogelijke ecologische voetafdruk, vervuilt de natuurlijke omgeving niet en behoudt de biodiversiteit van dieren en planten. Het werkt zonder niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen en legt recycling, circulaire economie op. Het bevordert sociale rechtvaardigheid en bevordert een soberdere consumptie met goede voedingswaarde rekening houdend met de reële behoeften, zonder marketingtrucs.

De partners van Ethiquable promoten “bio plus”, d.w.z. biologische boerenlandbouw. Gediversifieerd en daarom veerkrachtig systeem dat vruchtbaarheid in stand houdt en diervoeder produceert. Het is ook een arbeidsintensief systeem dat werkgelegenheid bevordert en eveneens agro-ecologie, boslandbouw en geteelde biodiversiteit.

De ecologische voetafdruk van onze activiteit wordt aanzienlijk verkleind dankzij onze ecologische verpakkingen, geoptimaliseerd transport, gecontroleerd energieverbruik en ecologisch bewustzijn in het dagelijks leven van het bedrijf.

We staan open ​​voor nieuwe vormen van distributie en marketing van producten om de ecologische voetafdruk nog kleiner te maken en we staan klaar om te innoveren en te voldoen aan nieuwe consumenteneisen.

Wij ontwikkelen

de sociale en coöperatieve economie door de waarden van samenwerking tot leven te brengen

We proberen om nieuwe manieren van samenwerken te vinden tussen medewerkers en handelspartners en we geloven binnen onze coöperatie in betrokkenheid, initiatief en collectieve intelligentie.

De werkomgeving is gericht op professionele groei, opleiding en het vergroten van ieders deskundigheid.
Net als vele gewone bedrijven respecteren wij de kaders voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), maar door onze manier van samenwerken met onze klanten, leveranciers en partners onderscheiden wij ons. Wij werken samen.
Het bestuur van onze coöperatieve groep en het beheer van de teams moedigen betrokkenheid, creativiteit en autonomie aan en zo wordt er efficiënt gewerkt.

ODD17 Partnerschappen om de doelen te bereiken