Gebruiksvoorwaarden

Het adres van onze website : https://www.ethiquable.be.

Gebruiksvoorwaarden

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.ethiqueable.be. Elke keer dat u deze site gebruikt of er toegang toe geeft, stemt u in met de gebruiksvoorwaarden, die kunnen veranderen zonder dat wij verplicht zijn u hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien bent u, door gebruik te maken van een dienst op deze site of via deze site, onderworpen aan alle regels met betrekking tot die dienst, die voortaan worden beschouwd als onderdeel van de gebruiksvoorwaarden. Bekijk ons ​​Privacybeleid, dat ook deel uitmaakt van onze gebruiksvoorwaarden.

Onze diensten

U erkent dat de eigenaars van de site het recht hebben om, zonder voorafgaande kennisgeving en/of vergoeding, deze site en of zijn diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of op te schorten, alsook om de door u verstrekte gegevens tijdelijk of permanent te verwijderen. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de toegang tot, nauwkeurigheid, verlies of bewaring van gegevens of informatie.

Uw verantwoordelijkheden en verplichtingen

Om alle diensten van deze site te kunnen gebruiken, moet u zich registreren op de site, akkoord gaan met het verstrekken van alle informatie die als verplicht is gemarkeerd en meerderjarig zijn. Bij registratie moet u akkoord gaan met onze gebruiksvoorwaarden die zoals vermeld onderhevig zijn aan verandering.

Privacybeleid

De registratiegegevens en andere informatie die we mogelijk verzamelen, zijn onderworpen aan de voorwaarden van ons privacybeleid (zie hieronder).

Onder voorbehoud

We behouden ons alle rechten voor, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerken, patenten, commerciële geheimen en andere eigendomsrechten die we hebben op onze website, de inhoud ervan en de diensten die daar kunnen worden geleverd. Het gebruik van onze rechten en eigendommen vereist onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We geven u geen enkele uitdrukkelijke of impliciete toestemming om onze diensten aan u beschikbaar te stellen, en u hebt niet het recht om gebruik te maken van onze website of dienst met een commercieel doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Privacybeleid

Introductie

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Belgische wet (Wet van 8 december 1992 tot persoonlijke gegevensbescherming ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Het privacybeleid heeft betrekking op persoonlijke elementen die identificeerbaar zijn en die zouden kunnen worden verzameld bij het gebruik van deze site. Dit beleid is niet van toepassing op andere entiteiten die buiten onze controle vallen of niet ons eigendom zijn, of op personen die niet onze werknemers of agenten zijn of die niet onder onze verantwoordelijkheid vallen.

Gebruik van verzamelde persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Commentaar

Als u een reactie achterlaat op onze website, worden de gegevens die u invult op het reactieformulier, maar ook uw IP-adres en de user-agent van uw browser verzameld om ons te helpen ongewenste reacties op te sporen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De Gravatar privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen uploadt naar de website, raden we u aan geen afbeeldingen te uploaden die EXIF ​​GPS-coördinaatgegevens bevatten. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

In het geval van communicatie met ons via e-mail, kunnen we u vragen om specifieke informatie te verstrekken via formulieren. Deze persoonsgegevens zijn voor ons noodzakelijk. Door ervoor te kiezen de vereiste informatie in te voeren en in te dienen wanneer daarom wordt gevraagd, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van die informatie door ons.

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of uw naam, e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert slaat uw browser een aanvullende cookie op. Deze cookie bevat geen persoonlijke data. Deze cookie geeft enkel het ID van het artikel wat u hebt bewerkt aan. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die site.

Gebruik en overdracht van uw persoonsgegevens

De gegevens over u worden alleen verzameld en verwerkt voor de onderstaande doeleinden:

* Het beantwoorden van uw vragen.
* Het realiseren van interne statistieken.

Als u in de toekomst niet langer wenst te worden gecontacteerd (met name via e-mail), hoeft u ons hier alleen maar over te informeren.

De verzamelde informatie is:

* Uw domeinnaam (automatisch gedetecteerd);
* Uw e-mailadres als u dit aan ons heeft bekendgemaakt, bijvoorbeeld door berichten te sturen of vragen te stellen op deze site;
* Alle informatie over de pagina’s die u op onze site hebt geraadpleegd;
* alle informatie die u ons vrijwillig hebt verstrekt;

Bewaartermijn van uw gegevens

Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de bijbehorende metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Zo wordt u herkend en worden volgende opmerkingen automatisch goedgekeurd in plaats van ze in de moderatiewachtrij te laten staan.

Voor gebruikers die zich (indien mogelijk) op onze site registreren, slaan we ook de persoonlijke gegevens op die in hun profiel zijn aangegeven. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment inzien, wijzigen of verwijderen (behalve hun gebruikersnaam). Sitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Uw rechten betreffende uw gegevens

Als u een account heeft of als u reacties op de site hebt achtergelaten, kunt u vragen om een ​​bestand met alle persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief de gegevens die u ons heeft verstrekt. U kunt ook verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Hierbij wordt geen rekening gehouden met gegevens die om administratieve, wettelijke of veiligheidsredenen zijn opgeslagen.

In overeenstemming met de wet hebt u recht op toegang tot de informatie die op u betrekking heeft, evenals het recht om deze informatie te corrigeren. Op verzoek heeft u dus de mogelijkheid om kennis te nemen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en om eventuele onjuistheden te corrigeren. Als u wilt dat wij uw gegevens uit onze database verwijderen, kunt u eenvoudig contact met ons opnemen via e-mail.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde service die ongewenste commentaren detecteerd. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden zonder uw expliciete toestemming.

Extra informatie

Contactinformatie

De identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke: Stephan VINCENT – svincent@ethiquable.be

Veiligheid

Wij verbinden ons ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonsgegevens te beschermen, met name om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

Als u van mening bent dat onze site niet voldoet aan de privacyregelgeving, neem dan contact met ons op. U kunt ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel, telefoon : +32 (0)2 213 85 40, fax : +32 (0)2 213 85 65, Email : commission@privacycommission.be.